Italy - MEGiordano Photography

Sitting Pretty

Vespas sitting pretty in Lipari, Italy

VespaItalyLipariScooter